دوشنبه, اسفند 28, 1396

اساسنامه انجمن لجستيک مشتمل بر شش فصل و بيست و پنج ماده به تصويب مجمع عمومي انجمن رسيده است.

براي مشاهده متن کامل اساسنامه انجمن  اينجا را کليک کنيد.