انجمن لجستیک ایران- فراخوان
فراخوان کاندیداتوری هیات مدیره انجمن لجستیک ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/19 | 
آگهی دعوت مجمع عادی
انجمن لجستیک ایران
بدینوسیله ازکلیه اعضای پیوسته انجمن لجستیک ایران ثبت شده به شماره ۱۸۱۳۹ که تاریخ اعتبار۱ ساله عضویت آنها تازمان برگزاری مجمع و پس ازآن می باشد، دعوت می گردد تا درمجمع عمومی عادی به طور فوق العاده درساعت ۱۷:۰۰ روز دوشنبه ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ درتهران به آدرس : شهرک غرب (میدان صنعت)خیابان هرمزان ، خیابان پیروزان جنوبی ،نبش کوچه پنجم ساختمان اسری ، طبقه همکف تشکیل می گردد،حضوربه هم رسانید.
دستورجلسه :۱- استماع گزارش هیأت مدیره وبازرس انجمن۲- انتخابات دورجدید هیأت مدیره و بازرسان ۳- سایرمواردی که درحوزه اختیارمجمع می باشد.
جهت هرگونه اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن ۸۸۰۷۱۲۷۱  و ۰۹۳۸۴۴۰۵۴۳۹ تماس حاصل نمایید.
هیأت مدیره انجمن لجستیک ایران
ازهمه اساتید و متخصیصین که تمایل دارند کاندیدای هیات مدیره انجمن لجستیک ایران باشند خواهشمندیم فرم زیر را پس ازتکمیل به پست الکترونیکی انجمن به نشانی 
ilscs.mailbox gmail.com  ارسال نماین
د. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن لجستیک ایران:
http://ilscs.ir/find.php?item=1.126.67.fa
برگشت به اصل مطلب