انجمن لجستیک ایران- شورای کسب و کار
شورای کسب و کار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/1 | 
 کمیته های تحت نظر این شورا و شرح وظائف هر یک در ادامه آمده است

 کمیته ساماندهی مشاوران
 • شناسایی، ارزیابی و تعیین صلاحیت مشاوران بر اساس رده‌بندی از پیش تعیین‌شده                                                   
 • طراحی و اجرای تربیت و پرورش مشاوران با همکاری کمیته آموزش
 • استاندارد‌سازی خدمات مشاوران صنعت لجستیک
 کمیته ساماندهی صنعت لجستیک:
 • برنامه‌ریزی برای کمک به ارگان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در ایجاد و اصلاح سیاست‌ها و خطوط راهنما
 • ترویج استانداردهای ملی و بین‌المللی در صنعت لجستیک ایران
 • شناسایی، تعریف و شکل‌دهی ساختار شبکه تأمین‌کنندگان صنعت لجستیک
 • شناسایی و تبیین حلقه‌های مفقوده در صنعت لجستیک به‌منظور اطلاع‌رسانی درباره زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های لازم
کمیته ارتقای بهره‌‌وری و رقابت‌پذیری:
 • معرفی و ذهنیت‌سازی نسبت به نقش و جایگاه صنعت لجستیک در بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری
 • ترویج فنون اندازه‌گیری و بهبود بهره‌وری امور لجستیک در کسب‌و‌کارها
 • توسعه شرایط حضور رقابت پذیر صنعت لجستیک ایران
 • تلاش به‌منظور ارتقای نقش و جایگاه صنعت لجستیک در چشم ‌انداز ترانزیت ایران و منطقه از طریق اکو، خلیج‌فارس و ...
 • ارتقای سهم صنعت لجستیک در بهبود بهره‌وری کسب و کارها
 • آشکارنمودن راهکارهای اجرایی برای بهبود شاخص بهره‌وری کل سرمایه
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن لجستیک ایران:
http://ilscs.ir/find.php?item=1.114.43.fa
برگشت به اصل مطلب