انجمن لجستیک ایران- شورای آموزش
شورای آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/1 | 
کمیته های تحت نظر این شورا و شرح وظائف هر یک در ادامه آمده است:
کمیته تدوین برنامه‌های آموزشی:
 • تعیین چارچوب نظام‌مند و مؤثر آموزش و توسعه منابع انسانی
 • نیازسنجی آموزشی و تدوین استانداردهای آموزشی
 • تدوین برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی
 • ارزیابی اثربخشی آموزشی و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • زمینه‌سازی و ترغیب دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور برای طراحی و اجرای دوره‌های کارشناسی و مقاطع بالاتر تحصیلی با گرایش‌های مدیریت و مهندسی لجستیک
کمیته اجرایی آموزش:
 • برقراری ارتباط موثر با مراکز آموزشی داخلی و بین‌المللی
 • تأمین مدرسین صلاحیت‌دار داخلی و بین‌اللملی
 • تبادل استاد و دانشجو با دانشگاههای داخلی و بین المللی
 • هدایت، اداره و توسعه بورسیه‌های آموزشی داخلی و بین المللی
 • اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت
 • اجرای تورهای آموزشی تخصصی صنعت لجستیک در ایران و خارج از کشور
 • اجرای پروژه‌های ویژه آموزش و پرورش مدیران ارشد
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن لجستیک ایران:
http://ilscs.ir/find.php?item=1.110.40.fa
برگشت به اصل مطلب