تقدیر انجمن لجستیک ایران از ایران خودرو

 | تاریخ ارسال: 1402/7/23 | 
طی نشستی که شنبه گذشــته  ۱۵مهرماه در دفتر مدیریت طرح جامع و تحول لجســتیک ایران خــودرو برگزار شــد،
دبیران علمی و اجرایی انجمن لجســتیک ایران با اهدای لــوح تقدیر، از معاون مهندســی ســازمان و سیســتمها
و جمعی از مدیران لجســتیک ایران خودرو قدردانی کردند
 ۱۱و  ۱۲بهمن ماه ســال گذشته، هشتمین کنفرانس بین المللی لجســتیک و زنجیــره تامیــن با حمایت شــرکت ایران خــودرو وشرکتهای تابعه در پنل زنجیره تامین خودرو برگزار شد.
در ایــن کنفرانس مقــالات متعددی از ســوی دانشــجویان و ســازمانها از جمله گروه صنعتی ایرانخودرو ارایه شــد که در این میان، مقاله ارایه شــده از ســوی شرکت ایســیکو به عنوان مقاله منتخب معرفی شد.
در این راستا، دکتر حسین غفاری، دبیر اجرایی انجمن لجستیک ایــران و دکتر عیســی نخعی کمــال آبادی، دبیر علمــی کنفرانس بین المللی لجســتیک و زنجیــره تامین با حضــور در ایران خودرو، به دلیل حمایتهای این خودروســاز از برگــزاری کنفرانس و ارایه مقاله هــای علمی متنوع، ضمن اهدای گواهینامه عضویت حقوقی ویژه شــرکت ایرانخودرو به معاون مهندسی سازمان و سیستمها، از مدیــر پروژه طرح جامع و تحول لجســتیک، مدیــر فرآیندهای لجســتیک، مدیر مهندسی لجستیک، رییس برنامه ریزی و نظارت پروژه های طرح جامع و تحول لجســتیک، دبیر پنل زنجیره تامین خودرو و نمایندگان شــرکتهای تابعه از طرف دبیر علمی کنفرانس بین المللی لجستیک خودرو قدردانی شد.

در این نشســت، در خصوص افزایش همکاریهای دو ســویه میــان ایرانخــودرو و انجمن لجســتیک ایــران، برنامه های گروه صنعتی ایرانخودرو برای بهبود و توســعه فرآیندهای لجستیکی در ســطح گروه و نیز حرکت به سوی لجستیک هوشمند و همکاری با شرکتهای دانش بنیان و نهادهای دانشگاهی به عنوان هدف مورد نظر برای برگزاری نهمین کنفرانس لجســتیک و زنجیره تامین در آبان ماه سال  ۱۴۰۳تبادل نظر و گفت و گو شد.
گفتنی اســت، مقالات علمی ارسال شده توسط گروه صنعتی ایران خودرو در هشــتمین کنفرانس لجســتیک و زنجیره تامین، هــم اکنون در ســایت  ISCو مجله تخصصی لجســتیک که به
زودی منتشــر میشود، ثبت و قابل مشاهده و دسترسی استCAPTCHA

دفعات مشاهده: 104 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن لجستیک ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | Iran logistics society

Designed & Developed by : Yektaweb