انجمن لجستیک ایران- اعضای حقوقی انجمن
اعضای حقوقی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/15 | 
اعضای حقوقی انجمن لجستیک

قابل توجه :
  • عضویت درانجمن لجستیک یکساله می باشد و شرکتهایی که درجدول ذیل ذکرشده اند به مدت یکسال عضویت انجمن لجستیک را داراهستند.
  • قابل ذکراست که امکان تمدید عضویت وجود دارد.
  • برای دیدن معرفی و اطلاعات کامل شرکت روی نام آن کلیک کنید.
  • فقط اعضای حقوقی ممتاز و ویژه انجمن امکان درج اطلاعات کامل آنها درسایت وجود دارد.  
 نام شرکت نوع عضویت نوع فعالیت شماره تماس
هدف مارین                 فعال کشتیرانی  ۰۲۱-۲۲۰۲۰۱۸۰۸
فولادچندوجهی لجستیک فعال            حمل ونقل          ۰۲۱-۲۲۰۲۰۱۸۰۸        
سمندترابربین الملل ممتاز حمل ونقل ۴۸۲۷۹۵۱۶

   
نشانی مطلب در وبگاه انجمن لجستیک ایران:
http://ilscs.ir/find.php?item=1.90.54.fa
برگشت به اصل مطلب