انجمن لجستیک ایران- ماموریت
ماموریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/8 | 

ماموریت

مطالعه و هدایت در راستای یکپارچه‌سازی فرایندها، توسعه منابع لجستیکی و بهبود سطح بهره‌وری بخش‌های مختلف کشور.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن لجستیک ایران:
http://ilscs.ir/find.php?item=1.59.14.fa
برگشت به اصل مطلب