انجمن لجستیک ایران- بازمهندسی و مدیریت فرایندهای تدارکات و تامین
بازمهندسی و مدیریت فرایندهای تدارکات و تامین بازمهندسی و مدیریت فرایندهای تدارکات و تامین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/16 | 
بازمهندسی و مدیریت فرایندهای تدارکات و تامین


انجمن لجستیک علاوه بر برنامه زمان بندی ارائه شده ، دوره ها و کارگاه های آموزشی را به صورت توافقی در محل شرکت یا سازمان شما برگزار خواهد نمود.
به افرادی که دوره های آموزش فوق را بگذرانند گواهی دوره مربوطه با مجوز وزارت علوم اعطاء خواهد شد.
اعضای حقیقی مشمول ۱۰% تخفیف و حقوقی ویژه مشمول ۲۰% تخفیف خواهند شد.
مهلت ثبت نام تا یک هفته قبل از تاریخ اعلام شده است و برگزاری دوره منوط به حدنصاب رسیدن تعداد ثبت نام ­کنندگان است.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن لجستیک ایران:
http://ilscs.ir/find-1.133.64.fa.html
برگشت به اصل مطلب