انجمن لجستیک ایران- تقویم آموزشی
تقویم آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/15 | 

انجمن لجستیک آماده برگزاری دوره های زیر می باشد،قابل ذکر است:
 
  • کلیه دوره ها همراه با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات وفناوری ازجانب انجمن لجستیک ایران خواهدبود.
  • امکان برگزاری دوره های مذکور به صورت IN house برای سازمانها، ارگانها، نهادها و شرکتها می باشد.
  • کلیه دوره ها درصورت رسیدن به حدنصاب  لازم برگزار خواهدشد.


                                                                                               جدول تخفیفات 
 
میزان تخفیف افراد واجد شرایط تخفیف
۱۰ درصد اعضای انجمن
۵ درصد شرکت کنندگان دودوره به بالا
به ازای هردوره
۵ درصد ثبت نام های گروهی ۳ نفربه بالا


تقویم آموزشی
 
                       عنوان دوره                                                         مدت زمان                        نام مدرس                                هزینه مجازی (تومان) هزینه حضوری (تومان )
اصول ومبانی لجستیک و زنجیره تامین  دوروزه  دکترمحمدرضا خلج ۴۵۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰
تکنیک های عارضه یابی لجستیک و زنجیره تامین دوروزه دکترمحمدرضا خلج ۴۵۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰
   شاخص های کلیدی عملکرد درلجستیک و زنجیره دتامین یک روزه دکترمهدی سیف برقی ۳۷۵،۰۰۰ ۶۷۰،۰۰۰
لجستیک بحران یک روزه دکترعلی بزرگی امیری ۳۲۰،۰۰۰ ۵۸۰،۰۰۰
تاب آوری سازمانی یک روزه دکترعلی بزرگی امیری ۳۲۰،۰۰۰ ۵۸۰،۰۰۰
مدیریت تامین و تدارکات  یک روزه دکترمیرسامان پیشوایی ۳۲۰،۰۰۰ ۵۸۰،۰۰۰
لجستیک معکوس     یک روزه  دکترمیرسامان پیشوایی ۳۲۰،۰۰۰ ۵۸۰،۰۰۰
لجستیک هوشمند    سه روزه دکترفرشید رعایت صنعتی  ۸۰۰،۰۰۰
مدیریت انبار   دوروزه مهندس علیرضا مقدمی شاد ۴۵۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰
برنامه ریزی حمل و نقل   دوروزه  مهندس علیرضا مقدمی شاد ۴۵۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰
مدیریت ارتباط با تامین کنندگان یک روزه دکترمحسن شیخ سجادیه ۳۲۰،۰۰۰ ۵۸۰،۰۰۰
مدیریت برنامه ریزی و تقاضا دوروزه دکترمحسن شیخ سجادیه ۴۵۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰
مدیریت شبکه های توزیع دوروزه دکترمحسن شیخ سجادیه ۴۵۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰
نشانی مطلب در وبگاه انجمن لجستیک ایران:
http://ilscs.ir/find.php?item=1.116.55.fa
برگشت به اصل مطلب