يكشنبه, آذر 17, 1398

 lscm2019

انجمن لجستيک ايران، پس از برگزاري نخستين کنفرانس ملي لجستيک و زنجيره تامين در بهمن ماه سال 1383 و متعاقب آن انتخاب اعضاي هيات مديره، با جديت هر چه بيشتر به دنبال نهادينه‌سازي نظام مديريت زنجيره تامين و بهره‌گيري بيشتر از مزاياي علوم لجستيک در ارتقاي کيفيت، بهره‌وري و بهبود اقتصاد ميهن عزيزمان برآمد.

انجمن لجستيک ايران با تشکيل کميسيون‌هاي تخصصي لجستيک پيرامون صنايع مختلف و ايجاد همکاري نزديکتر بين متخصصين و پژوهشگران صنعت با صاحب‌نظران، تصميم‌سازان و مراجع قانون‌گذاري کشور و در راستاي نيل به اهداف ذيل فعاليت‌هاي خود را توسعه مي‌دهد:

 • انجمن لجستيک ايران با تشکيل کميسيون‌هاي تخصصي لجستيک پيرامون صنايع مختلف و ايجاد همکاري نزديکتر بين متخصصين و پژوهشگران صنعت با صاحب‌نظران، تصميم‌سازان و مراجع قانون‌گذاري کشور و در راستاي نيل به اهداف ذيل فعاليت‌هاي خود را توسعه مي‌دهد:
 • ايجاد و توسعه روابط علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي بين محققان و متخصصاني که به گونه‌اي با دانش لجستيک مرتبط هستند.
 • همکاري با نهادهاي اجرايي، علمي، آموزشي و پژوهشي در زمينه علوم لجستيک به منظور نشر تجربه‌هاي آموزشي و پژوهشي، مبادله اطلاعات، تدوين استانداردها و ارتقاء کمي و کيفي طرح‌ها
 • ترغيب و تشويق نوآوران و تجليل از محققان و استادان ممتاز
 • ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي
 • تشکيل گردهمايي‌هاي علمي در سطح داخلي و بين‌المللي و مشارکت در برپايي اين‌گونه برنامه‌ها
 • ترجمه، تاليف و انتشار کتب و نشريات علمي
 • تربيت نيروي متخص در علوم مهندسي لجستيک و توسعه مديريت زنجيره تامين
 • تبادل نظر با دستگاه‌هاي اجرايي، سياست‌گزاري، مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي موثر در تصميم‌سازي‌ها
 • برگزاري سمينارها، همايش‌ها، کنفرانس‌ها، نمايشگاه‌هاي داخلي- خارجي و مشارکت در برپايي آن‌ها با ديگر سازمان‌ها و نهادها www.irtranslogex.com
 • استفاده از دانش مهندسي روز و تدوين شاخص‌ها و استانداردهاي لجستيک جهت پاسخ‌گويي به الزامات ملي و بين‌المللي.
 • حمايت اصولي از صاحبان صنايع توليدي در بخش‌هاي مختلف، جهت هم‌افزايي توان فني و مهندسي ايشان و رتبه‌بندي سازمان‌ها و شرکت‌ها به منظور راهبري سيستم‌هاي خدمات مهندسي و مشاوره لجستيک در راستاي حمايت از فرايند عارضه‌يابي لجستيکي صنايع کشور
 • بسترسازي به منظور تدوين طرح "جايزه ملي لجستيک" و ترغيب صنايع مختلف جهت رقابت و بهبود سامانه لجستيک و زنجيره عرضه بنگاه‌ها.