يكشنبه, آذر 17, 1398

 lscm2019

 

 استان آذربایجان شرقی 


نام نمایندگی:
شركت پارلار وطن
آدرس:

تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیمی، ساختمان فناوری و کسب و کار، طبقه همکف

تلفن:

041 - 33335129

041 - 33294793

Fax : 041 - 33290451  

نام مديرعامل: 

مهندس نیر بهروز پور باغمیشه

تاریخ اعتبار نمایندگی :
96/05/01
وب سایت

www.eazcode.ir

 parlarvatan3