يكشنبه, آذر 17, 1398

 lscm2019

معرف کتب تخصصی حوزه لجستیک و زنجیره تامین


 


 


نام کتاب :

مديريت زنجيره تامین

مولفین :

ابراهيم تيموري، مهدي احمدي

مترجمین :

 

موضوع کتاب :
توضیحاتی در رابطه با کتاب :
سال انتشار :
1388
ناشر :

دانشگاه علم و صنعت

 

 

 

 


نام کتاب :

طراحي و مديريت زنجيره عرضه

مولفین :

 ديويد سيمچي لوي، فيليپ كامينسكي، اديت سيمچي لوي

مترجمین :

مهرزاد غني پور، امير حسين جنگي

موضوع کتاب :
توضیحاتی در رابطه با کتاب :
 

 

سال انتشار :
1388
ناشر :

موسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف

   


 


نام کتاب :

آماد و پشتیبانی در سوانح ( لجستیک در عملیات امداد و نجات )

مولفین :

 دکتر مهراب شریفی , سید احمد قریشی تبار

مترجمین :
موضوع کتاب :
Logistics in Disasters
توضیحاتی در رابطه با کتاب :
 

مولفان در این کتاب سعی نموده اند، ابتدا در فصل اول، ذهن خواننده را به صورت اجمالی با تعریف بحران و مدیریت بحران و نقش آن و همچنین نحوه پاسخگویی و برنامه ریزی در حادثه  آشنا نمایند؛ در فصل دوم آشنایی با مفاهیم اصلی لجستیک و وظایف لجستیک؛ در فصل سوم آشنایی با نحوه ارزیابی و نیاز سنجی در عملیات لجستیک به منظور فهم بهتر سانحه و انجام تدابیر لازم برای کنترل و همچنین تقسیم بندی منابع ؛ در فصل چهارم آشنایی با استانداردها در عملیات لجستیک  براساس استاندارد اسفیرو شاخص های آن جهت منابع حیاتی از قبیل: آب، غذا، سرپناه، بهداشت و... ؛ در فصل پنجم آشنایی با اصول انبارداری و نحوه ذخیره اقلام مورد نیاز امدادی در انبار و مدیریت بهتر آن؛ در فصل ششم آشنایی با تجهیزات ارتباطات رادیویی و مخابراتی و انواع و کاربرد آنان؛ در فصل هفتم آشنایی با انواع سیستم حمل و نقل از قبیل زمبنی، دریایی، ریلی و هوایی و  نوع کاربرد هر یک با توجه به نوع حادثه؛ و در فصل هشتم، فصل آخر کتاب به نحوه آمارگیری و ثبت مشخصات آسیب دیدگان و  نحوه توزیع اقلام امدادی و مایحتاج آنان پرداخته اند.

 

سال انتشار :
1392
ناشر :
ارکان دانش

  

 


نام کتاب :

طراحی و کنترل زنجیره تامین : رویکردی کمی

مولفین :
احمد جعفر نژاد، حنان عموزاد مهدیرجی
مترجمین :
موضوع کتاب :
طراحی زنجیره تامین
توضیحاتی در رابطه با کتاب :
 

آشنایی با زنجیره تامین ، استراتژی های زنجیره تامین ، زیرساخت های تناسب استراتژیک ، طراحی شبکه های توزیع و کاربردهای آن در کسب و کار الکترونیکی ، طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین ، طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین در حالت عدم اطمینان ،پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین ، مدیریت موجودی های قطعی در زنجیره تامین ، مدیریت موجودی های غیر قطعی در زنجیره تامین


سال انتشار :
1392
ناشر :
مهربان نشر

 

  


نام کتاب :
مقدمه ای بر برنامه ریزی و کنترل سیستم های لجستیک
مولفین :
گیانی، لاپورته، موسمانو
مترجمین :
 دکتر مصطفی ستاک، مهندس علی میر شفیعی
موضوع کتاب :
سیستم های لجستیک و زنجیره تامین
توضیحاتی در رابطه با کتاب :
سال انتشار :
1390
ناشر :
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

  


نام کتاب :
مسیر یابی وسایل نقلیه
مولفین :

 توث و ویگو

مترجمین :
 دکتر مصطفی ستاک، مهندس امین توکل نیا
موضوع کتاب :
VRP
توضیحاتی در رابطه با کتاب :
سال انتشار :
1392
ناشر :
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

نام کتاب :
روشهای کمی برای مدیریت لجستیک معکوس
مولفین :
دکتر جعفر رزمی - دکتر میر سامان پیشوایی
مترجمین :
موضوع کتاب :
لجستیک معکوس
توضیحاتی در رابطه با کتاب :
 رشد روزافزون فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در عصر حاضر، موجبات نگرانی دولت‌ها و ملت‌ها را دربارة اثرات محیطی و اجتماعی این فعالیت‌ها فراهم آورده است. برای فائق آمدن بر این مشکل، برنامة توسعة پایدار در دستور کار دولت‌های پیشرو قرار گرفته است. توسعة پایدار، توسعه‌ای است که در آن تنها به جنبه‌های اقتصادی توجه نمی‌شود، بلکه جنبه‌های محیط زیستی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار می‌گیرند. از الزامات اساسی این امر توجه مناسب صنایع به «لجستیک معکوس» است. نیاز به دانش مدیریت لجستیک معکوس، برای طراحی و پیاده‌سازی لجستیک معکوس کارآمد و کارا امری، الزامی است. در کتاب حاضر، پس از ارائة تعاریف و بیان اهمیت لجستیک معکوس، روش‌های پیش‌بینی کالاهای برگشتی و مدل‌های طراحی شبکة لجستیک معکوس تبیین شده و در پایان کنترل موجودی و برنامه‌ریزی تولید در لجستیک معکوس بیان می‌شود. لازم به ذکر است در کتاب، مباحث مدیریت لجستیک معکوس در سطوح مختلف مدیریت مورد بررسی قرار گرفته است و در آن، مدل‌ها و ابزارهای کمی برای تصمیم‌گیری در این حوزه ارائه شده است.
سال انتشار :
1389
ناشر :
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

b1200