يكشنبه, آذر 17, 1398

 lscm2019

 

**  چگونه موضوع پايان نامه خود را انتخاب كنيم؟


لیست موضوعات پیشنهادی جهت تدوین پایان نامه در زمینه لجستیک و زنجیره تامین

 

 • طراحی مدل تلفیقی جهت ارزیابی تامین کنندگان در زنجیره تامین (مدلهای : تحلیل سلسله مراتبی AHP، آنالیز رابطه ای خاکستری GRA و برنامه ریزی آرمانی GP))
 • بهینه سازی زنجیره تامین با الگوریتم ژنتیک
 • بهینه سازی زنجیره تامین با استفاده از داده کاوی (data mining)
 • رتبه بندی تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره (معمولی و فازی نظیر : AHP و FAHP، TOPSIS و  FTOPSIS، PROMATI، ELECTRI) و گزینش مدل بهینه بر اساس روشهای )  COPLAND , BORDA  و ميانگين گيري (
 •  اندازه گیری و سنجش چابکی زنجیره تامین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، تحلیل سلسله مراتبی فازی و رویکرد ماتریسی
 • تدوین استراتژی بهینه زنجیره تامین (با رویکرد ماتریس SOWT و تحلیل پویایی سیستم ها
 • بهینه سازی زنجیره تامین با رویکرد موجودی و توزیع غیرمتمرکز
 • طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک با بررسی مولفه های تاثیرگذار
 •  طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی زنجیره های تامین (تحلیل عاملی، تحلیل ساختاری، DEA و …)
 • ارائه يك مدل شبكه عصبي جهت پيش بيني تقاضا در زنجيره تامين با رويكرد داده كاوي
 • مقایسه روش تلفیقی عصبی –فازی با روش های اقتصادسنجی در پیش بینی تقاضا و انتخاب روش بهینه
 • مقایسه روش تلفیقی عصبی –فازی با روش های سری زمانی و آریما در پیش بینی تقاضا و انتخاب روش بهینه
 • بهینه سازی سود در زنجیره تامین با درنظر گرفتن محدودیت های موجود با استفاده از برنامه ریزی آرمانی (GP)
 • استفاده از روش الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین
 • طراحی شبکه (توليد، ذخيره سازي، حمل و نقل) و برنامه ریزی بهینه تقاضای زنجیره تامین
 • کاربرد روش های شبکه عصبی و منطق فازی در بهینه سازی مدیریت زنجیره تامین
 • مقايسة روشهاي خطي سنتي و مدلهای تلفیقی عصبی فازی در پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین
 • استفاده از روش تكنيكهاي يادگيري ماشين جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین
 • بسط الگوی داده کاوی در پیش بینی تقاضا
 • بسط مدل تلفیقی طراحی شده در این تحقیق (عصبی-فازی) در رتبه بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین و آزمون کارایی آن
 • استفاده از منطق فازی در مدل جامع SCOR جهت بهینه سازی زنجیره تامین
 • بهینه سازی زمان تحویل قطعات در زنجیره تامین با مدل تلفیقی طراحی شده این تحقیق(عصبی-فازی)  و آزمون کارایی آن
 • بسط مدل تلفیقی طراحی شده در این تحقیق (عصبی-فازی) در اولویت بندی بازارهای هدف در زنجیره تامین و آزمون کارایی آن
 • طراحی مدل بهینه ارزیابی زنجیره تامین با تلفیق مدل مرجع عمليات زنجيره تامين(SCOR) و مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP
 • ارزيابي زنجيره تامين شركت … بمنظور بكارگيري سيستمهاي پيشرفته برنامه ريزي و اشتراك اطلاعات با مدل SCOR
 • ارزيابي اثر بخشي مديريت زنجيره تامين با استفاده از مدل كارت امتيازی متوازن  (BSC) در شرکت یا سازمان
 • ارزيابي اثر بخشي مديريت زنجيره تامين با استفاده از مدل كارت امتيازی متوازن فازی  در شرکت یا سازمان
 • طراحي مدلی جهت بهینه سازی كانال توزيع در زنجیره تامین
 • طراحي شبكه توزيع بهینه در زنجيره تامين با استفاده از رويكرد برنامه ريزي فازي آرماني
 • طراحی مدل چندهدفه فازي براي تخصيص بهینه سفارشات خريد به تامين كنندگان در يك زنجيره تامين
 • طراحی یک مدل تلفیقی برای ارزیابی عملکرد تامین کنندگان و تخصیص سفارش ها با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریاضی چندهدفه
 • بررسی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم یکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد سازمان ها
 • بررسی رابطه تحلیل های بازار و عملکرد زنجیره تامین با مدل

 

 ** لیست کامل موضوعات پیشنهادی  جهت تدوین پایان نامه  در زمینه رشته مهندسی صنایع را در   اینجا   ببینید

** لیست پایان نامه های انجام شده در زمینه لجستیک و زنجیره تامین را در   اینجا   ببیند

** آموزش رایگان مقاله و پایان نامه نویسی را در   اینجا   ببینید