يكشنبه, آذر 17, 1398

 lscm2019

شوراي ارتباطات و اطلاع‌رساني:

کميته هاي تحت نظر اين شورا و شرح وظائف هر يک در ادامه آمده است:

• كميته پايگاه اطلاعاتي:

 • ايجاد و توسعه پايگاه اينترنتي با همكاري كميته‌هاي تخصصي ديگر
 • پردازش اطلاعات صنعت لجستيك ايران
 • ايجاد و بهره‌برداري كتابخانه و آرشيو تخصصي
 • تعيين چارچوب مديريت سيستم اطلاعاتي و نحوه اشتراك و ارتباط با اعضا
 • برنامه‌ريزي براي اتصال انجمن لجستيك ايران در شبكه NGOهاي منطقه و بين‌اللملي با همكاري كميته روابط عمومي

•كميته نمايشگاه‌ها و گردهمايي‌هاي علمي:

 • طراحي و برپايي نمايشگاههاي تخصصي در داخل و خارج از كشور
 • حضور در نمايشگاه‌هاي داخلي و بين‌اللملي
 • طراحي و برگزاري همايش‌هاي تخصصي از قبيل سمينارها، كنفرانس‌ها، ميزگردها، سخنراني‌ها و...
 • ضبط و مستندسازي تجارب نمايشگاهي و گردهمايي‌هاي علمي- تخصصي

• كميته انتشارات:

 • انتشاركتب تخصصي
 • نشريات (خبرنامه، بولتن، مجله، گاه‌نامه و...)
 • واژه‌نامه لجستيك ايران
 • گزارشات ادواري عملكرد انجمن، شوراها، كميته‌هاي تخصصي و دبيرخانه انجمن
 • انتشار تجارب مفيد مستند‌سازي شده انجمن

• كميته روابط عمومي:

 • تبليغ و ترويج فعاليتهاي انجمن
 • رسيدگي به شكايات و پيشنهادها
 • ارتباط با مطبوعات و رسانه‌ها
 • هدايت و ادره مناسبات ملي، بين‌الملي و درون صنعت لجستيك ايران
 • همكاري در اعطاي جوايز