يكشنبه, آذر 17, 1398

 lscm2019

شوراي مشاوره وساماندهي صنعت:

کميته هاي تحت نظر اين شورا و شرح وظائف هر يک در ادامه آمده است:

كميته ساماندهي مشاوران:

 • شناسايي، ارزيابي و تعيين صلاحيت مشاوران بر اساس رده‌بندي از پيش تعيين‌شده
 • طراحي و اجراي تربيت و پرورش مشاوران با همكاري كميته آموزش
 • استاندارد‌سازي خدمات مشاوران صنعت لجستيك

• كميته ساماندهي صنعت لجستيك:

 • برنامه‌ريزي براي كمك به ارگان‌ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در ايجاد و اصلاح سياست‌ها و خطوط راهنما
 • ترويج استانداردهاي ملي و بين‌المللي در صنعت لجستيك ايران
 • شناسايي، تعريف و شكل‌دهي ساختار شبكه تأمين‌كنندگان صنعت لجستيك
 • شناسايي و تبيين حلقه‌هاي مفقوده در صنعت لجستيك به‌منظور اطلاع‌رساني درباره زمينه‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري‌هاي لازم

•كميته ارتقاي بهره‌‌وري و رقابت‌پذيري:

 • معرفي و ذهنيت‌سازي نسبت به نقش و جايگاه صنعت لجستيك در بهبود بهره‌وري و رقابت‌پذيري
 • ترويج فنون اندازه‌گيري و بهبود بهره‌وري امور لجستيك در كسب‌و‌كارها
 • توسعه شرايط حضور رقابت پذير صنعت لجستيك ايران
 • تلاش به‌منظور ارتقاي نقش و جايگاه صنعت لجستيك در چشم ‌انداز ترانزيت ايران و منطقه از طريق اكو، خليج‌فارس و ...
 • ارتقاي سهم صنعت لجستيك در بهبود بهره‌وري كسب و كارها
 • آشكارنمودن راهكارهاي اجرايي براي بهبود شاخص بهره‌وري كل سرمايه