يكشنبه, آذر 17, 1398

 lscm2019

شوراي آموزش

کميته هاي تحت نظر اين شورا و شرح وظائف هر يک در ادامه آمده است:

كميته تدوين برنامه‌هاي آموزشي:

 • تعيين چارچوب نظام‌مند و مؤثر آموزش و توسعه منابع انساني
 • نيازسنجي آموزشي و تدوين استانداردهاي آموزشي
 • تدوين برنامه‌ها و دوره‌هاي آموزشي
 • ارزيابي اثربخشي آموزشي و انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
 • زمينه‌سازي و ترغيب دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور براي طراحي و اجراي دوره‌هاي كارشناسي و مقاطع بالاتر تحصيلي با گرايش‌هاي مديريت و مهندسي لجستيك

كميته اجرايي آموزش:

 • برقراري ارتباط موثر با مراكز آموزشي داخلي و بين‌اللملي
 • تأمين مدرسين صلاحيت‌دار داخلي و بين‌اللملي
 • تبادل استاد و دانشجو با دانشگاههاي داخلي و بين‌اللملي
 • هدايت، اداره و توسعه بورسيه‌هاي آموزشي داخلي و بين‌اللملي
 • اجراي دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت
 • اجراي تورهاي آموزشي تخصصي صنعت لجستيك در ايران و خارج از كشور
 • اجراي پروژه‌هاي ويژه آموزش و پرورش مديران ارشد