جمعه, آذر 15, 1398

 lscm2019

 


نام شرکت:
شركت ریل پرداز سیر
آدرس:

تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان خالد اسلامبولی - خیابان سوم - پ 15

سایت :

 http://www.rpseir.com

نام مديرعامل:
مهندس فرهنگ طلوعی
تاريخ عضويت: 
95/04/22
نوع عضويت:
ويژه
Rail-Pardaz-Seir03
 tolooei


نام شرکت:
شركت سايپا
آدرس:

تهران - كيلومتر 15 جاده مخصوص كرج

سایت :

 www.saipacorp.com

نام مديرعامل:
مهندس قاسم جهرودي
تاريخ عضويت: 
96/07/05
نوع عضويت:
ويژه
saipa1

 


نام شرکت:
سازه گستر سايپا
آدرس:
تهران - کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروي پارس خودرو
تلفن:
 021-489101 
سایت :
 www.sazehgostar.com
نام مديرعامل:
مهندس معصوم نجفیان
تاريخ عضويت:
96/03/16
نوع عضويت:
ويژه
SGS

نام شرکت:
شركت ايران خودرو
آدرس:
كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج 
تلفن:
021-48901
سایت :
 http://www.ikco.ir
نام مديرعامل:
مهندس هاشم یکه زارع
تاريخ عضويت:
95/07/19
نوع عضويت:
ويژه
IKCOLOGO
IKCO1

نام شرکت:
كشتيراني جنوب خط ايران
آدرس:

تهران - خیابان گاندی، کوچه چهارم، پلاک دو، طبقه دوم

تلفن:
021-84209302
سایت :

www.sslil.net

نام مديرعامل:
کاپیتان حسن جلیل زاده
تاريخ عضويت:
85/07/26
نوع عضويت:
ويژه

نام شرکت:
شركت مهركام پارس
آدرس:
كيلومتر 11 جاده مخصوص تهران- كرج
تلفن:

021-44905176

سایت :

http://mehrcampars.com

نام مديرعامل:
مهندس علیرضا یوسفی مقدم
تاريخ عضويت:
86/01/30
نوع عضويت:
ويژه
MCPLogo

         تهران کيلومتر 14 آزادراه تهران- کرج ،پيکانشهر ، مجتمع اداري سمند ، بلوک 15